Hoppa till sidans innehåll

Allmänna villkor för läger


Allmänna villkor för Valla Ponnyklubbs läger 
 
Betalning
Jag förbinder mig härmed att erlägga anmälningsavgiften, samt medlemsavgift (om deltagaren inte redan är medlem i Valla PK) i enlighet med utskickad faktura.
Resterande del av lägeravgiften betalas i enlighet med utskickad faktura. All fakturering sker via Horsemanager.
 
Avbokning av lägerplats
1. Vid avbokning före den 30 april innevarande år återbetalas anmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom ca 30 dagar.
2. Avbokas lägervistelse senare än den 30 april innevarande år är anmälningsavgiften förverkad och kan ej återfås.
3. Avbokas lägervistelse senare än 31 maj innevarande år återbetalas ej någon del av lägeravgiften förutom vid undantag enligt nedan:
 
Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller:
1. sker återbud före 30 april återbetalas hela anmälningsavgiften samt eventuellt betald lägeravgift.
2. sker återbud mellan 30 april och lägrets start återbetalas halva anmälningsavgiften samt resterande del av lägeravgiften.
 
Vid avbeställning gäller, oberoende av tidpunkt, att deltagare har möjlighet att efter överkommelse med Valla Ponnyklubb att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet mm. Betalningsskyldigheten övergår då på den deltagare till vilken överlåtelsen av platsen skett, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med elev/målsmans underskrift till Valla PK. 

Inställande av läger
Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att Valla PK ej kan fullfölja sina åligganden, tex inställd verksamhet pga för få deltagare mm återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar. 

Observera!
Avbeställning skall ske skriftligen via mail och gäller först vid bekräftelse från Valla Ponnyklubb.
Deltagarna är  via medlemsavgiften olycksfallsförsäkrade under vistelsen i Valla.
Valla Ponnyklubb kan komma att fotografera lägren för klubbens hemsida. Dock kommer inga namn att publiceras. Om ni motsäger er detta bör ni skriva det under övrig information i anmälan.
 
Genom godkännande av anmälan och Valla Ponnyklubbs allmänna villkor intygar jag att lämnade uppgifter är riktiga, godkänner gällande kursavgift samt accepterar inbetalnings- respektive återbetalningsförfarandet enligt ovanstående. Anmälan är bindande i enlighet med ovanstående villkor.
 
Har du frågor vänligen kontakta ridskolan  via mejl This is a mailto link
Uppdaterad: 10 APR 2018 11:59

Vallas värdeord är:

Glädje - Valla står för glädje och berikande av människors vardag. Våra ridlektioner och aktiviteter ska upplevas som utvecklande och roliga.

Gemenskap - Valla för alla, där alla får vara med. Valla är klubben där vi bryr oss om och ser varandra.

Trygghet - Trygghet till häst och till fots i Valla. På Valla finns kunniga och hjälpsamma ledare i stallet.

Ansvar - På Valla finns möjligheten att växa och utvecklas till exempel som hästskötare.

Postadress:
Valla PK - Ridsport
Stratomtavägen 19 A-D
58330 Linköping

Kontakt:
Tel: 013376764
E-post: info@vallaponnyklubb...

Se all info